The beauty director

Algemene voorwaarden

Email: info@thebeautydirector.nl
Website: www.thebeautydirector.nl

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen The Beauty Director en Opdrachtgever, waarbij The Beauty Director als (potentieel) verkoper en/of leverancier van diensten en/of producten optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming worden afgeweken.


Alle opdrachten van Opdrachtgever aan The Beauty Director worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever.
Door opdracht te geven aan The Beauty Director tot het aanbrengen van permanente make-up of andere diensten verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat de door of namens The Beauty Director aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.

Door opdracht te geven aan The Beauty Director tot het aanbrengen van permanente make-up verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van The Beauty Director of derden in gevaar kan brengen.
Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om permanente make-up door The Beauty Director te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.
The Beauty Director heeft altijd het recht om van Opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de Opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft The Beauty Director het recht de Opdracht te weigeren.


The Beauty Director biedt haar behandelingen met de best mogelijke kwaliteit tegen de eisen die naar wetens op dat moment gelden. Het is onze plicht de cliënt te wijzen op eventuele financiële plichten of wijzigingen in de afspraak. Bij verhindering van de salon moet The Beauty Director dit zo spoedig mogelijk melden.


Om de afspraak voor permanente make-up definitief te maken, dient er een aanbetaling van €30,- te worden voldaan. Aanbetalingen worden niet terugbetaald.
De cliënt is verplicht bij hinder van de afspraak dit zo snel mogelijk te melden. Dit dient 48 uur van tevoren te worden aangegeven.
Binnen 48 uur wordt dit dus kosteloos geannuleerd of gewijzigd.
Indien de cliënt deze verplichting niet is nagekomen, stelt de salon de aanbetaling van de behandeling in rekening.


Wanneer de cliënt meer dan vijf minuten te laat is, mag de salon de verloren tijd inkorten en toch de volledige prijs berekenen. Meer dan vijftien minuten te laat in de salon betekent dat de gehele afspraak niet door kan gaan en toch het hele bedrag verrekend kan worden.

Het annuleringsbeleid voor én tijdens de kerstperiode wijkt af van het reguliere annuleringsbeleid namelijk; kosteloos annuleren tot 48 uur voor afspraak anders is The Beauty Director gemachtigd om 100% van de behandeling in rekening te brengen
.


De cliënt is verplicht direct na afloop van de behandeling of voor de behandeling de betaling te voldoen. Wanneer dit niet mogelijk is, dient dit vooraf gemeld te worden. De salon meldt alle prijzen zichtbaar in de salon, Treatwel of website. Aanbiedingen en advertenties gelden alleen in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. 

De cliënt dient alleen op de afspraak te komen. Geen huisdieren en/of vrienden, kinderen, anders duidelijk van te voren communiceren zodat The Beauty Director kunt kijken naar de mogelijkhedenDe cliënt voorziet The Beauty Director bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de specialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

The Beauty Director neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze in het systeem en is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, is The Beauty Director verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


The Beauty Director heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.The Beauty Director meldt diefstal altijd bij de politie.

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van The Beauty Director.

Indien een klacht gegrond is, zal The Beauty Director de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft The Beauty Director het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.
CONTACT


Willem Schoutenstraat 48
1057 DP, Amsterdam


info@thebeautydirector.com

+31 6 25 09 32 83 

" Ready? Set, Glow! "

OPENINGSUREN

Maandag
Gesloten
Dinsdag - Zaterdag
10:00 - 18:00
Zondag
Gesloten